CÁCH CHIA ĐÔI SLIDE TRONG POWERPOINT

  -  

PowerPoint có các tùy chọn tự khớp giúp bạn quản lý văn bản khi có quá nhiều điều đó mà nó sẽ không tự nhiên khớp với chỗ dành sẵn.

Bạn đang xem: Cách chia đôi slide trong powerpoint

Tùy chọn tự khớp xuất hiện ở góc dưới bên trái của chỗ dành sẵn có chứa văn bản nhưng chỉ khi hộp chỗ dành sẵn bắt đầu với văn bản.

Tùy chọn tự khớp chỉ xuất hiện trên các hộp chỗ dành sẵn, chứ không phải trên hộp văn bản.


*

Tách văn bản giữa hai trang chiếu

Bấm vào công cụ tùy chọn tự động khớpở góc dưới bên trái của hộp chỗdành sẵn.

*

Chọn chia tách văn bản giữa hai trang chiếu hoặc tiếp tục trên một trang chiếu mới.

Một trang chiếu mới được tạo ra ngay sau khi hiện tại.

Tách văn bản... chia văn bản hiện tại trong hai nửa. Nửa sau sẽ được di chuyển đến trang chiếu mới.

Tiếp tục... rời khỏi tất cả văn bản hiện tại trên trang chiếu hiện tại. Bạn bấm vào trang chiếu mới và tiếp tục nhập.

Bật hoặc tắt tự động khớp với chỗ dành sẵn đã cho

Menu có các tùy chọn để bật hoặc tắt tính năng tự khớp :

Tùy chọn

Mô tả

Tự khớp văn bản

Nếu bạn thêm nhiều văn bản hơn có thể khớp với chỗ dành sẵn, hãy PowerPoint kích cỡ văn bản của bạn thành cỡ phông nhỏ hơn. Đây là thiết đặt mặc định.

Ngừng phù hợp văn bản

PowerPoint sẽ không giảm văn bản trong hộp đó thành cỡ phông nhỏ hơn. Văn bản sẽ ghi đè vào hộp. Sử dụng một trong ba tùy chọn kế tiếp để khắc phục tràn.

*

Xác định cách chia và định dạng văn bản

Menu cũng có các tùy chọn để tách văn bản giữa các trang chiếu hoặc định dạng văn bản trong hai cột:

Tùy chọn

Mô tả

Tách văn bản giữa hai trang chiếu

PowerPoint tạo một trang chiếu mới có cùng tiêu đề với trang chiếu hiện tại và nó phân chia văn bản xấp xỉ đồng đều giữa hai trang chiếu.

Tiếp tục trên một trang chiếu mới

PowerPoint tạo một trang chiếu mới có cùng tiêu đề với trang chiếu hiện tại. Chỉ cần chuyển sang đó và tiếp tục nhập văn bản mà bạn muốn thêm vào.

Thay đổi thành hai cột

PowerPoint định dạng văn bản hiện tại trong bố trí hai cột.

Nó không hoạt động? 

Tùy chọn tự khớp không hoạt động cho các hộp văn bản mà bạn vẽ trên một trang chiếu. Tùy chọn tự khớp chỉ xuất hiện cho nội dung văn bản trong chỗdành sẵn. Chỗ dành sẵn là các hộp chấm được tự động đặt trên trang chiếu theo PowerPoint.

Nếu quy trình này không hoạt động cho văn bản mà bạn muốn tách, hãy cắt (Ctrl + X) văn bản từ một trang chiếu và dán (Ctrl + V) vào một trang chiếu khác.

Xem thêm: Cách Làm Sạch Vết Dầu Mỡ Trên Quần Áo Hiệu Quả, Không Bạc Màu

Tách bảng qua hai trang chiếu

Xem video bài viết : tách một bảng trên haitrang chiếu.


Tách văn bản giữa hai trang chiếu

Bấm vào công cụ tùy chọn tự động khớpở góc dưới bên trái của hộp chỗdành sẵn.

*

Chọn chia tách văn bản giữa hai trang chiếu hoặc tiếp tục trên một trang chiếu mới.

Một trang chiếu mới được tạo ra ngay sau khi hiện tại.

Tách văn bản... chia văn bản hiện tại trong hai nửa. Nửa sau sẽ được di chuyển đến trang chiếu mới.

Tiếp tục... rời khỏi tất cả văn bản hiện tại trên trang chiếu hiện tại. Bạn bấm vào trang chiếu mới và tiếp tục nhập.

Bật hoặc tắt tự động khớp với chỗ dành sẵn đã cho

Menu có các tùy chọn để bật hoặc tắt tính năng tự khớp :

Tùy chọn

Mô tả

Tự khớp văn bản

Nếu bạn thêm nhiều văn bản hơn có thể khớp với chỗ dành sẵn, hãy PowerPoint kích cỡ văn bản của bạn thành cỡ phông nhỏ hơn. Đây là thiết đặt mặc định.

Ngừng phù hợp văn bản

PowerPoint sẽ không giảm văn bản trong hộp đó thành cỡ phông nhỏ hơn. Văn bản sẽ ghi đè vào hộp. Sử dụng một trong ba tùy chọn kế tiếp để khắc phục tràn.

*

Xác định cách chia và định dạng văn bản

Menu cũng có các tùy chọn để tách văn bản giữa các trang chiếu hoặc định dạng văn bản trong hai cột:

Tùy chọn

Mô tả

Tách văn bản giữa hai trang chiếu

PowerPoint tạo một trang chiếu mới có cùng tiêu đề với trang chiếu hiện tại và nó phân chia văn bản xấp xỉ đồng đều giữa hai trang chiếu.

Tiếp tục trên một trang chiếu mới

PowerPoint tạo một trang chiếu mới có cùng tiêu đề với trang chiếu hiện tại. Chỉ cần chuyển sang đó và tiếp tục nhập văn bản mà bạn muốn thêm vào.

Thay đổi thành hai cột

PowerPoint định dạng văn bản hiện tại trong bố trí hai cột.

Nó không hoạt động? 

Tùy chọn tự khớp không hoạt động cho các hộp văn bản mà bạn vẽ trên một trang chiếu. Tùy chọn tự khớp chỉ xuất hiện cho nội dung văn bản trong chỗdành sẵn.Chỗ dành sẵn là các hộp chấm được tự động đặt trên trang chiếu theo PowerPoint.

Nếu quy trình này không hoạt động cho văn bản mà bạn muốn tách, hãy cắt (Ctrl + X) văn bản từ một trang chiếu và dán (Ctrl + V) vào một trang chiếu khác.

Xem thêm: Cách Nhận Biết Có Người Thích Mình, Cách Nhận Biết Một Người Thích Mình Qua Ánh Mắt


PowerPoint cho web không hỗ trợ tự động tách văn bản giữa các trang chiếu. Bạn phải cắt và dán để chuyển văn bản tràn vào một trang chiếu khác, hoặc người dùng khác sử dụng phiên bản PowerPoint trên máy tính.


Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​