Cách Vẽ Lò Xo Trong Cad

  -  
Lệnh Helix vào AutoCAD – Tạo con đường xoắn ốc

1. Cách gọi lệnh Helix trong AutoCAD.

Bạn đang xem: Cách vẽ lò xo trong cad

*

Lệnh Helix dùng để làm tạo nên đường xoắn ốc 2 chiều, 3 chiều.

Helix 

Number of turns = 3 (Số vòng xoắn khoác định bằng 3).

Twist = CCW (Chiều xoắn khoác định là ngược chiều kyên đồng hồ).

Specify center point of base: – Xác định vai trung phong của mặt đường chuẩn

Specify base radius or : – Nhập quý giá bán kính của mặt đường chuẩn

Specify top radius or : – Nhập bán kính đỉnh

Specify helix height or : – Nhập chiều cao của đường xoắn ốc hoặc nhận enter để nhấn cực hiếm khoác định hoặc nhập một tùy chọn.

Theo mặc định, nửa đường kính con đường chuẩn được tùy chỉnh thiết lập bằng 1, giá trị bán kính đỉnh thì luôn luôn luôn luôn bằng quý hiếm nửa đường kính của đường chuẩn chỉnh, ta có thể nhập lại nửa đường kính đỉnh. Cả nhị nửa đường kính mặt đường chuẩn với bán kính đỉnh ko đồng thời bằng không.

2. Các tùy chọn Helix vào AutoCAD.

Base radius (top radius)

Tùy chọn này nhằm nhập bán kính đường chuẩn chỉnh (nửa đường kính đỉnh) của mặt đường xoắn ốc. Nếu bán kính đường tròn chuẩn bởi bán kính của mặt đường tròn đỉnh thì ta nhận ra đường xoắn ốc trụ, còn bán kính của đường tròn đỉnh không giống bán kính mặt đường tròn chuẩn chỉnh thì ta nhận ra đường xoắn ốc nón.

Helix 

Number of turns = 3.0000 Twist = CCW

Specify center point of base: – Chọn O làm trung tâm của mặt đường chuẩn chỉnh.

Specify base radius or : 50 – Nhập bán kính con đường chuẩn chỉnh.

Specify top radius or : – Nhập nửa đường kính đỉnh.

Xem thêm: Cách Gõ Bút Bi Cơ Bản

Specify helix height or : 120– Nhập chiều cao của mặt đường xoắn ốc

*

Lệnh Helix trong AutoCAD – Tạo con đường xoắn ốc

Helix 

Number of turns = 3.0000 Twist = CCW

Specify center point of base: – Chọn O làm cho trung ương của mặt đường chuẩn.

Specify base radius or : 50 – Nhập bán kính con đường chuẩn.

Specify top radius or : trăng tròn – Nhập bán kính đỉnh.

Specify helix height or : – Nhập giá trị độ cao của con đường xoắn ốc.

Crúc ý:

Lúc chế tạo con đường xoắn ốc nón, giả dụ chiều cao của trục đường xoắn bởi 0 thì mang đến mặt đường xoắn ốc phẳng.

Diameter (Base/Top)

Tùy lựa chọn này để nhập đường kính mặt đường tròn chuẩn chỉnh (hoặc con đường tròn đỉnh) của mặt đường xoắn ốc. Lúc nhập D vậy mang lại tùy chọn Diameter thì xuất hiện thêm chiếc nhắc sau:

Specify diameter :  – Nhập 2 lần bán kính của đường tròn lòng hoặc đỉnh.

Axis Endpoint

Xác xác định trí điểm cuối của trục của con đường xoắn ốc. Điểm cuối của trục có thể đặt ở một vị trí ngẫu nhiên trong không gian. Điểm cuối của trục xác minh độ cao và vị trí hướng của con đường xoắn ốc

*

Helix

Number of turns = 3.0000 Twist = CCW

Specify center point of base: – Chọn O có tác dụng tâm của đường chuẩn

Specify base radius or : 40 – Nhập bán kính mặt đường chuẩn

Specify top radius or : – Nhập nửa đường kính đỉnh.

Specify helix height or : A

Specify axis end point: Nhắp S làm điểm cuối của trục con đường xoắn ốc

Turns

Xác định số vòng xoắn của đường xoắn ốc, khoác định là 3 vòng, quý hiếm này không được thừa thừa 500.

Helix 

Number of turns = 3.0000 Twist = CCW

Specify center point of base: – Chọn O làm cho tâm của mặt đường chuẩn

Specify base radius or : 30 – Nhập bán kính mặt đường chuẩn

Specify top radius or : – Nhập bán kính đỉnh

Specify helix height or Turns/turn Height/tWist> : T

Enter number of turns : 4 – Nhập số vòng xoắn

Specify helix height or : 100 Nhập độ cao của đường xoắn ốc

*
Turn Height

Xác định độ cao một vòng xoắn Có nghĩa là bước xoắn của con đường xoắn ốc. Số vòng xoắn đã auto update theo độ cao của con đường xoắn được khẳng định. Nếu số vòng xoắn đã có xác minh thì không thể nhập quý giá độ cao vòng xoắn.

Xem thêm: Cách Đổi Mật Khẩu Garena Plus, Cách Đổi Mật Khẩu Garena Trên Điện Thoại Mới Nhất

Helix 

Number of turns = 3.0000 Twist = CCW

Specify center point of base: – Chọn O làm trung tâm của đường chuẩn

Specify base radius or : 25 – Nhập bán kính con đường chuẩn

Specify top radius or : – Nhập bán kính đỉnh

Specify helix height or turn Height/tWist> : H

Specify distance between turns : 30 – Nhập cực hiếm bước xoắn

Specify helix height or : 90. Nhập chiều cao của đường xoắn ốc (hình 3.9).

tWist

Xác kim chỉ nan của mặt đường xoắn ốc theo thuộc chiều kyên ổn đồng hồ (CW) – hotline là xoắn trái hoặc ngược hướng kim đồng hồ (CCW) – Call là xoắn đề nghị. Mặc định là xoắn đề nghị (CCW). Lúc nhập W thay đến tùy chọn tWist thì lộ diện mẫu nhắc sau: